Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
NL
 
Geachte collega’s,
 
Het Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD) werd op de hoogte gebracht van de analyse van ‘ecstacy’-tabletten met een ongewoon hoog gehalte aan MDMA.
Deze tabletten werden in de regio Brussel aangetroffen en werden geanalyseerd binnen het Modus Vivendi pill-testing project (tabletten “Mitsubishi” en “Li-Ion”).
Bovendien werden volgende hoog gedoseerde tabletten gerapporteerd door het NICC: “Superman”, “Nintendo” en “Vlinder” (zie bijgaande figuren en tabel).
 
Het betreft tabletten met volgende karakteristieken:
 
  Mitsubishi  Superman      Li-Ion Nintendo Vlinder
Kleur blauw  rood     groen wit geel
Logo Mitsubishi  Superman     Li-Ion Nintendo Vlinder
Vorm driehoek  vijfhoek     rond langwerpig rond
Afmetingen 3.5 - 4 mm  3.5 mm     8 mm 14.2 mm 8.1 mm
Dikte 1.1 mm  2 mm     5 mm 4.25 mm 4.51 mm
Gewicht 360 mg  355 mg     280 mg 360 mg 266 mg
Afbeelding foto 1  foto 2     foto 3 foto 4 foto 5
 
  
 Foto 1.                              Foto 2.                                           Foto 3.
  
  Foto 4.                                                          Foto 5.
 
Een overdosering met MDMA kan leiden tot hyperthermie en een serotonine-syndroom (zeker in combinatie met dehydratatie door te weinig drinken en/ of de hitte in het clubmilieu),
en kan zelfs de dood tot gevolg hebben.
 
Indien deze tabletten gevonden worden in jullie regio, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BEWSD via bewsd@wiv-isp.be.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
FR
 
Chers collègues,
 
Le Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD) a été informé de l’identification de comprimés d’ecstasy avec une composition anormalement élevée en MDMA.
Ces comprimés ont été trouvés dans la région de Bruxelles et ont été analysés dans le cadre du projet de testing de l’asbl Modus Vivendi (comprimés « Mitsubishi » et « Li-Ion »).
Egalement, l’INCC nous a informé de l’analyse des tablettes élevées en MDMA (comprimés « Superman », « Nintendo » et « Papillon »).
 
Il s'agit de comprimés avec des caractéristiques suivantes:
 
  Mitsubishi   Superman Li-Ion Nintendo Butterfly
Couleur bleu   rouge vert blanc jaune
Logo Mitsubishi   Superman Li-Ion Nintendo Papillon
Forme triangle   pentagram        ronde ovale ronde
Dimensions 3.5 - 4 mm   3.5 mm 8 mm 14.2 mm 8.1 mm
Epaisseur 1.1 mm   2 mm 5 mm 4.25 mm 4.51 mm
Poids 360 mg   355 mg 280 mg 360 mg 266 mg
Figure photo 1   photo 2 photo 3 photo 4 photo 5

  
 Photo 1.                               Photo 2.                                           Photo 3.
 

  Photo 4.                                                           Photo 5. 
 
Un surdosage de MDMA peut provoquer des symptômes d’hyperthermie et un syndrome sérotoninergique
(surtout en combinaison avec la déshydratation et la chaleur dans des milieux festifs), et peut même provoquer la mort.
 
Si vous trouvez ce genre de comprimés dans votre région, n'hésitez pas à contacter le BEWSD via bewsd@wiv-isp.be.
 
Cordialement,
 
Dr. Apr. Peter Blanckaert
Coordinator Belgian Early Warning System on Drugs
DO Public Health&Surveillance
Substance use & related disorders (SURD)
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 | 1050 Brussels
T + 32 2 642 54 08 | F + 32 2 642 54 10
Skype: wiv-isp.peter.blanckaert
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Institut Scientifique de Santé Publique
Scientific Institute of Public Health
 
DISCLAIMER
 
The information in this message is exclusively meant for the EWS-network, and was sent to you, as a member of this network, in a confidential way.
Therefore the information in this message may not be copied, transferred or made public without the prior permission of the WIV-ISP.
The WIV-ISP takes responsibility for the editing of a press release, if considered as necessary in the framework of its mission.
The information contained in this document is also available on the BEWSD-website (with corresponding pdf-files and analytical data).
This part of the website is not accessible for the general public.
A login can be requested by contacting ews.drugs@wiv-isp.be.