Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
​​​NL
Geachte collega's,


Het Belgisch Early Warning System Drugs op het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) werd op de hoogte gebracht van de ontdekking van de nieuwe psychoactieve substantie 4-chloromethamphetamine (CMA).

Deze stof werd eind juli aangetroffen in een ecstasy-tablet, in de regio Antwerpen.

 

CMA is een derivaat van methamfetamine waarover zeer weinig bekend is. Het is de eerste maal ooit dat deze stof wordt aangetroffen, op dit ogenblik is deze stof nog legaal.

Oorspronkelijk werd CMA onderzocht als antidepressivum, maar na ontdekking van de neurotoxische eigenschappen werd dit onderzoek stopgezet.

De stof is bijzonder toxisch en veroorzaakt blijvende schade aan het serotonerge neurotransmittersysteem.

Daarnaast is ze ook acuut gevaarlijk: zeker in combinatie met bv. MDMA bestaat een risico op een serotonine syndroom en extreme hyperthermie, met mogelijk de dood tot gevolg.

Tot op heden werden geen intoxicaties of overlijdens gemeld gerelateerd aan CMA.

 

CMA werd in ons land aangetroffen in een rechthoekige gele tablet met logo “Durex”.

 

Kenmerken van de tablet:

Lengte:

12,5mm

Breedte:

8,4mm

Dikte:

4,3mm

Gewicht:

430mg

Vorm:

Rechthoekig

Kleur:

Geel

Logo:

Durex

 

Graag willen wij u vragen om alle beschikbare informatie omtrent deze tabletten te melden aan het BEWSD.

Gezien momenteel veel ecstasytabletten circuleren met een hoge dosering aan MDMA raden we aan bijzonder voorzichtig te zijn.

 

Op dit moment is de “Durex” tablet de enige gekende tablet waarin CMA werd aangetroffen.

Het kan echter niet uitgesloten worden dat CMA ook aanwezig is in andere ecstasy-tabletten. Dit kan echter enkel vastgesteld worden na een laboratoriumanalyse.

In België kan men hiervoor gebruik maken van de pill test service van Modus Vivendi.

 

Het BEWSD volgt de situatie van nabij op, en zal u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.Het persbericht van het WIV-ISP kan u hier vinden.

Het alert op de website van de Druglijn: http://www.druglijn.be/omgaan-met-drugs/feestvierders/veilig-en-gezond-uitgaan/early-warning-system.aspx​.

 

Met vriendelijke groet,

 

FR

Chers collègues,

 

Le Belgian Early Warning System Drugs, de l’Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP), a été informé de la présence de la nouvelle substance psychoactive 4-chloromethamphétamine (CMA).

Cette substance a été découverte fin juillet dans une tablette d’ecstasy dans la région d’Anvers.

 

Le CMA est un dérivé de la méthamphétamine pour lequel il existe peu d’information. C’est la toute première fois que cette substance est rapportée. Actuellement cette substance est légale.

A départ, le CMA a été étudié pour ses propriétés antidépresseur, mais après la découverte de propriétés neurotoxiques, les recherches ont été stoppées.

La substance est extrêmement toxique et cause des dommages durables au système neurotransmetteur de sérotonine.

De plus il est également dangereux de manière immédiate : certainement en combinaison avec par exemple la MDMA il existe un risque d’un syndrome sérotoninergique et d’une hyperthermie extrême avec la possibilité de conséquences létales.

Jusqu’à présent il n’y a eu aucune intoxication ou décès liés au CMA qui ont été rapportés.

 

Le CMA a été découvert chez nous sous la forme d’une tablette rectangulaire avec le logo « Durex » :


Caractéristiques de la tablette :

Longueur :

12,5mm

Largeur:

8,4mm

Epaisseur:

4,3mm

Poids:

430mg

Forme:

Rectangulaire

Couleur:

Jaune

Logo:

Durex

 

Nous souhaiterions vous demander de signaler au BEWSD toute information disponible concernant ces tablettes.

Comme un grand nombre de tablettes d’ecstasy circulent actuellement avec un dosage élevé en MDMA, nous conseillons d’être extrêmement prudents.

 

Actuellement la tablette “Durex” est la seule tablette connue contenant du CMA. Il ne peut pas être exclu que du CMA soit également présent dans d’autres tablettes d’ecstasy.

Ceci ne peut être établit qu’après une analyse de laboratoire. En Belgique il est possible de faire usage du service de testage de pilules de Modus Vivendi.

 

Le BEWSD suit la situation de près et vous tiendra informés lorsque de nouvelles informations seront disponibles.L'alerte de presse du WIV-ISP se trouve ici.

L'alerte sur la site web d'Eurotox: http://www.eurotox.org/alertes/2015-09-08-13-34-30.html​.

                         site web Fedito http://feditobxl.be/nl/2015/09/08092015-identification-dun-comprime-decstasy-contenant-de-la-4-cma-eurotox/​.

 

Cordialement,

 

Peter

Dr. Apr. Peter Blanckaert

Coordinator Belgian Early Warning System on Drugs

DO Public Health&Surveillance, Drugs Program (BMCDDA)

Juliette Wytsmanstraat 14 | 1050 Brussels
T + 32 2 642 54 08 | F + 32 2 642 54 10

E-mail: peter.blanckaert@wiv-isp.be

Skype: wiv-isp.peter.blanckaert

 

Institut Scientifique de Santé Publique
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Scientific Institute of Public Health
www.wiv-isp.be

 

DISCLAIMER

The information in this message is exclusively meant for the EWS-network, and was sent to you, as a member of this network, in a confidential way.

Therefore the information in this message may not be copied, transferred or made public without the prior permission of the WIV-ISP.

The WIV-ISP takes responsibility for the editing of a press release, if considered as necessary in the framework of its mission.

The information contained in this document is also available on the BEWSD-website (with corresponding pdf-files and analytical data).

This part of the website is not accessible for the general public.

A login can be requested by contacting ews.drugs@wiv-isp.be.

  

Information: BEWSD Alert levels

The BEWSD has decided to distinguish its alert messages depending on the severity of the reported information.

The following 4 alert levels are used, and will always be indicated between brackets ([]) in the subject line of the alert message.