Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

d

Expires

 

Content

June 2012 Gecontamineerde ‘speed’ in omloop

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid meldt dat er gecontamineerde amfetamines (speed) in omloop zijn die naast amfetamine ook het toxische 4-methylamfetamine bevatten. De bron ligt vermoedelijk in gecontamineerde basisproducten (precursoren) uit het buitenland.

Onderzoek bij dieren toont aan dat deze stof het effect van normale amfetamine vermindert, wat gebruikers ertoe zou kunnen aanzetten om een extra dosis van deze drug in te nemen. Amfetamine en 4-methylamfetamine werken ook anders in op ons lichaam, waardoor de combinatie van beide stoffen gevaarlijker is dan het gebruik van zuivere amfetamine. Het belangrijkste symptoom van een dergelijke intoxicatie is extreme oververhitting van het lichaam, met mogelijk fatale afloop. Behandeling door een arts is noodzakelijk.

In België zijn er tot nog toe 5 overlijdens ten gevolge van het gebruik van deze gecontamineerde ‘speed’ gemeld. De spoeddiensten, toxicologische laboratoria, politie en preventiewerkers werden via het Belgische Early Warning System voor Drugs geïnformeerd dat deze stof in omloop is.

 

Du ‘speed’ contaminé en circulation

L’Institut Scientifique de Santé Publique signale que des amphétamines contaminées (speed) sont en circulation. Outre de l’amphétamine, elles contiennent également de la 4-méthylamphétamine toxique, qui viendrait probablement de produits de base (précurseurs) contaminés issus de l’étranger.

La recherche sur les animaux démontre que cette substance réduit les effets de l’amphétamine normale, ce qui pourrait inciter les consommateurs à en prendre une dose supplémentaire. L’amphétamine et la 4-méthylamphétamine ont des mécanismes d’action différents sur l’organisme, rendant la combinaison des deux substances plus dangereuse que la consommation d’amphétamine pure. Le symptôme principal d’une telle intoxication est une surchauffe extrême du corps qui peut s’avérer mortelle.

Une prise en charge par un médecin est nécessaire. En Belgique, jusqu’à présent, il est fait état de 5 décès dus à une consommation de speed contaminé. Les services d’urgence, les laboratoires toxicologiques, la police et les préventionnistes ont été informés de la circulation de cette substance grâce au Early Warning System belge (système d’alerte précoce) pour les drogues.

Rating (0-5)

Item is currently unrated. Press SHIFT+ENTER to rate this item.1 star selected. Press SHIFT+ENTER to submit. Press TAB to increase rating. Press SHIFT+ESCAPE to leave rating submit mode.2 stars selected. Press SHIFT+ENTER to submit. Press TAB to increase rating. Press SHIFT+TAB to decrease rating. Press SHIFT+ESCAPE to leave rating submit mode.3 stars selected. Press SHIFT+ENTER to submit. Press TAB to increase rating. Press SHIFT+TAB to decrease rating. Press SHIFT+ESCAPE to leave rating submit mode.4 stars selected. Press SHIFT+ENTER to submit. Press TAB to increase rating. Press SHIFT+TAB to decrease rating. Press SHIFT+ESCAPE to leave rating submit mode.5 stars selected. Press SHIFT+ENTER to submit. Press SHIFT+TAB to decrease rating. Press SHIFT+ESCAPE to leave rating submit mode.

Number of Ratings

0

Document Created Saved

 

Document Modified Saved

 

% Complete

 

Actual Work

 

Assigned To

 

Date Completed

 

Due Date

 

Mileage

 

Predecessors

 

Priority

 

Task Status

 

Total Work

 

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 18/09/2012 10:54 by Blanckaert, Peter
Last modified at 18/07/2018 14:16 by Blanckaert, Peter