Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Rating (0-5)

 

Modified1

18/07/2018 14:16

Document Created Saved

 

Document Modified Saved

 

% Complete

 

Actual Work

 

Assigned To

 

Date Completed

 

Due Date

 

Mileage

 

Predecessors

 

Priority

 

Task Status

 

Total Work

 

Content


June 2012 Gecontamineerde ‘speed’ in omloop
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid meldt dat er gecontamineerde amfetamines (speed) in omloop zijn die naast amfetamine ook het toxische 4-methylamfetamine bevatten. De bron ligt vermoedelijk in gecontamineerde basisproducten (precursoren) uit het buitenland.
Onderzoek bij dieren toont aan dat deze stof het effect van normale amfetamine vermindert, wat gebruikers ertoe zou kunnen aanzetten om een extra dosis van deze drug in te nemen. Amfetamine en 4-methylamfetamine werken ook anders in op ons lichaam, waardoor de combinatie van beide stoffen gevaarlijker is dan het gebruik van zuivere amfetamine. Het belangrijkste symptoom van een dergelijke intoxicatie is extreme oververhitting van het lichaam, met mogelijk fatale afloop. Behandeling door een arts is noodzakelijk.
In België zijn er tot nog toe 5 overlijdens ten gevolge van het gebruik van deze gecontamineerde ‘speed’ gemeld. De spoeddiensten, toxicologische laboratoria, politie en preventiewerkers werden via het Belgische Early Warning System voor Drugs geïnformeerd dat deze stof in omloop is.
 
Du ‘speed’ contaminé en circulation
L’Institut Scientifique de Santé Publique signale que des amphétamines contaminées (speed) sont en circulation. Outre de l’amphétamine, elles contiennent également de la4-méthylamphétamine toxique, qui viendrait probablement de produits de base (précurseurs) contaminés issus de l’étranger.
La recherche sur les animaux démontre que cette substance réduit les effets del’amphétamine normale, ce qui pourrait inciter les consommateurs à en prendre une dose supplémentaire. L’amphétamine et la4-méthylamphétamine ont des mécanismes d’action différents sur l’organisme, rendant la combinaison des deux substances plus dangereuse que la consommation d’amphétamine pure. Le symptôme principal d’une telle intoxication est une surchauffe extrême du corps qui peut s’avérer mortelle.
Une prise en charge par un médecin est nécessaire. En Belgique, jusqu’à présent, il est fait état de 5 décès dus à une consommation de speed contaminé. Les services d’urgence, les laboratoires toxicologiques, la police et les préventionnistes ont été informés de la circulation de cette substance grâce au Early Warning System belge (système d’alerte précoce) pour les drogues.

Content Type1

Announcement

Created1

18/09/2012 10:54

Created By1

Blanckaert, Peter

Expires

 

Folder Child Count1

0

ID1

3

Item Child Count1

0

Modified By1

Blanckaert, Peter

Number of Ratings

 

Title1

Gecontamineerde speed in omloop

Attachments

Content Type: Item
Created at 18/07/2018 14:22 by Blanckaert, Peter
Last modified at 18/07/2018 14:22 by Blanckaert, Peter